SET
1,788.95
-9.60
37,854 M
SET100
2,603.75
-11.95
SET50
1,176.82
-5.41
MAI
496.09
-3.26
1,199 M

23/03/18 15:39

Name
Last
Change
%Chg
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
Name
Last
Change
%Chg
Name
Last
Change
%Chg
USD
0.00
0
0.00
JPY
0.00
0
0.00
EUR
0.00
0
0.00
GBP
0.00
0
0.00
HKD
0.00
0
0.00
22/03/2018
หนุ่วย : ล้่านบาท 
นักลงทุน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
สถาบัน
4,103
3,663
440.04
ต่างชาติ
20,191
19,243
948.41
ในประเทศ
18,823
19,783
-960.60
มูลค่าการซื้อขายรวม 43,116.77

 

 

Client Login
Username :
Password :
 


ร่วมพูดคุยถามปัญหา และติดตาม ทิศทางความเคลื่อนไหวหุ้น รวมทั้งการลงทุน ร่วมกับนักวิเคราะห์ หลาย ๆ ท่านโดยตรง
 
 
 

ลูกค้าสัมพันธ์  :  โทรศัพท์ : 0-2205-7111   โทรสาร : 0-2205-7019    Email : cgsetrade@countrygroup.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2004-2018 บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)