SET
1,741.21
+8.70
54,816 M
SET100
2,547.09
+15.25
SET50
1,147.49
+7.58
MAI
468.53
-0.54
868 M

26/05/18 03:11

Name
Last
Change
%Chg
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
Name
Last
Change
%Chg
Name
Last
Change
%Chg
USD
0.00
0
0.00
JPY
0.00
0
0.00
EUR
0.00
0
0.00
GBP
0.00
0
0.00
HKD
0.00
0
0.00
25/05/2018
หนุ่วย : ล้่านบาท 
นักลงทุน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
สถาบัน
6,460
5,061
1,398.23
ต่างชาติ
19,616
22,277
-2,660.80
ในประเทศ
22,274
20,361
1,912.69
มูลค่าการซื้อขายรวม 48,349.44

 

 

Client Login
Username :
Password :
 


ร่วมพูดคุยถามปัญหา และติดตาม ทิศทางความเคลื่อนไหวหุ้น รวมทั้งการลงทุน ร่วมกับนักวิเคราะห์ หลาย ๆ ท่านโดยตรง
 
 
 

ลูกค้าสัมพันธ์  :  โทรศัพท์ : 0-2205-7111   โทรสาร : 0-2205-7019    Email : cgsetrade@countrygroup.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2004-2018 บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)