13/07/20 | 09:29
SET 1,350.50 0
SET Value (Mil.Baht) 0.000
SET 50 885.71 0
SET 50 Value (Mil.Baht) 0.000
SET 100 1,967.56 0
 
13/07/20 | 09:29
MAI 302.74 0
Value (Mil.Baht) 0.000
 
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
ณ วันที่ 10/07/2020
หน่วย : ล้านบาท
นักลงทุน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
สถาบัน 4,336 6,827 -2,491.04
ต่างชาติ 18,496 19,654 -1,157.76
ในประเทศ 35,546 31,172 4,374.25
มูลค่าการซื้อขายรวม 58,378.76
 
Stock Value(M) Last
Done
Change
 
Stock Volume Last Done %Change
 
Stock Volume Last Done %Change