Q   1.สนใจจะซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตกับบมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทยจะต้องทำอย่างไร?
A   ตามที่ท่านได้ให้ความสนใจในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กับ บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย ขอเรียนแจ้งขั้นตอนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ โดยไปที่ www.kasikornsecurities.com
คลิกที่เมนู เปิดบัญชี เพื่อตั้ง Username และ Password
ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดชุดเปิดบัญชี ตามประเภทบัญชีหลักทรัพย์ที่ต้องการได้ที่นี่
ขั้นตอนที่ 3 ส่งกลับชุดเปิดบัญชี พร้อมเอกสารประกอบ มาที่
ฝ่ายธุรกิจอิเลคทรอนิกส์
บมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น19
400/22 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
ขั้นตอนที่ 4 บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ ในการพิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนที่ 5 หลังจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบริษัทจะทำการส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน และเมื่อท่านทำการ Login เข้าสู่ระบบครั้งแรก หลังจากที่บัญชีได้รับการอนุมัติ ท่านจะพบกับหน้าจอบังคับให้กำหนด PIN No. ซึ่งเป็นรหัสสำหรับซื้อขาย เป็นตัวเลขจำนวน 6 ตัวเท่านั้น
ขั้นตอนที่ 6 วางหลักประกัน
ขั้นตอนที่ 7 เริ่มลงทุน
 
     
     
 
Q   2.บัญชีสำหรับซื้อขายหลักทรัพย์มีกี่แบบแตกต่างกันอย่างไหร่
A   บัญชีหลักทรัพย์ซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตมี 3 ประเภท ดังนี้

1. บัญชีเงินสด (Cash Account)
ท่านที่ต้องการเปิดบัญชีเงินสดจะต้องฝากเงินหรือฝากหุ้นเข้ามาเพื่อวางหลักประกันก่อนทำการซื้อขายหุ้นเป็นจำนวน 20% ของวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติ โดยบริษัทจะทำการหัก (ฝาก) ค่าซื้อ (ขาย) หุ้นทั้งจำนวนจากบัญชีของท่านผ่านบริการตัดบัญชีอัตโนมัติของธนาคารพาณิชย์ (ATS) ในวันทำการที่ 3 (T+3) นับจากวันที่มีรายการซือขายหุ้น โดยธนาคารที่สามารถใช้ ATS ได้ ได้แก่ KBANK BBL SCB BAY KTB SCIB และ BT และท่านจะได้รับวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดวงเงินจะพิจารณาจากหลักฐานทางการเงินของท่าน
นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกใช้บริการ K-Stock 2 Fund (บริการซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติผ่านกองทุนกสิกรไทย) ควบคู่กับการเปิดบัญชีเงินสด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่มากกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ระหว่างการรอจังหวะในการลงทุน

2. บัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance)
ท่านที่ต้องการเปิดบัญชีแคชบาลานซ์จะต้องฝากเงินสด 100% ของจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหุ้นเพื่อวางหลักประกันเข้ามายังบริษัท จึงจะสามารถทำการซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยวงเงินในการซื้อหลักทรัพย์จะเท่ากับเงินสดที่ฝากเข้ามาเป็นหลักประกัน และการชำระค่าซื้อหุ้น (ค่าขายหุ้น) จะถูกหัก (ฝาก) จากยอดเงินประกันที่ท่านฝากเข้ามาในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่มีรายการซื้อขาย

3. บัญชีเครดิต บาลานซ์ (Credit Balance)
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เหมาะสมกับท่านที่ต้องการเพิ่มอำนาจการซื้อหลักทรัพย์โดยการกู้เงินเพื่อใช้ในการซื้อหลักทรัพย์สูงสุด 1 เท่า ของมูลค่าหลักประกันที่นำมาวาง แต่ไม่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท
 
     
     
 
Q   3.ก่อนทำการซื้อขาย จะโอนเงินประกันมายังบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยได้อย่างไร?
A  
ทำการฝากเงินหลักประกันเข้ามายังบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย โดยสามารถเลือกช่องทางดำเนินการได้ดังนี้

  1. E-Payment (ODD) ฝากหลักประกันผ่านบริการโอนเงินออนไลน์ โดยหักเงินจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย โดยระบบจะเพิ่มอำนาจการซื้อ (Line Available)ทันทีแบบเรียลไทม์ ซึ่งใช้ได้กับบัญชี 2 ประเภท คือ แคชบาลานซ์ และตราสารอนุพันธ์ โดยท่านสามารถทำรายการได้สองช่องทาง คือ ผ่านหน้าเว็บไซต์ และผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ (ให้บริการเวลา 08.30 - 17.00 น.)

  ขั้นการสมัคร E-Payment (ODD) ผ่าน K-Cyber Banking

  ขั้นการสมัคร E-Payment (ODD) ผ่าน ATM

  คู่มือการใช้งาน E-Payment (ODD) ผ่านหน้าเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันในมือถือ

  2. Bill Payment ฝากหลักประกันผ่านบริการรับชำระสินค้า/บริการ ผ่านทุกช่องทางของ 7 ธนาคาร ได้แก่ ธ.กสิกรไทย ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ธนชาต ธ.ไทยพาณิชย์ และธ.ทหารไทย โดยที่ท่านไม่ต้องส่งเอกสารยืนยันการทำรายการ และไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งบริการดังกล่าวนี้ จะทำให้ท่านสามารถฝากหลักประกันเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายใน 45 นาที

  2.1 ผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ของธนาคารหรือแอพพลิเคชั่น ทั้ง 7 ธนาคาร โดยระบุหมายเลขอ้างอิงของผู้ชำระ (หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ref.1) และเลขที่บัตรประชาชน (ref.2) ให้ถูกต้อง

  คู่มือการใช้งานผ่านช่องทาง Internet Banking : ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ทหารไทย, ธ.ธนชาต

  คู่มือการใช้งานผ่านช่องทาง Mobile Banking : ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ทหารไทย, ธ.ธนชาต

  - ผ่านตู้ ATM ผ่านตู้ ATM ทั้ง 6 ธนาคาร (ยกเว้น ธ.ธนชาต) โดยระบุหมายเลขอ้างอิงของผู้ชำระ (หมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ref.1) และเลขที่บัตรประชาชน (ref.2) ให้ถูกต้อง


  คู่มือการใช้งานผ่านตู้ ATM : ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.ทหารไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.ธนชาต

   ธนาคาร

   Comp. Code

   ธ.กสิกรไทย

  50211

   ธ.กรุงเทพ

   14114

   ธ.ไทยพาณิชย์

   0143063200

   ธ.กรุงไทย

   5335

   ธ.ทหารไทย

   2603

   ธ.กรุงศรีอยุธยา

   24709

   ธ.ธนชาต

  3133


  หมายเหตุ : ตู้ ATM ธ.ธนชาต สามารถใช้งานได้เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

  - ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ทั้ง 7 ธนาคาร โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่ 
 
     
 
Q   4.การโอนเงินผ่านบริการ K-Cyber Banking ทำอย่างไร
A  

ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านบริการ K-Cyber Banking ดังนี้ >> "วิธีการโอนเงินผ่าน K-Cyber Banking"

   
     
 
Q   5.ฝากหลักประกันกับบมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากหรือไม่
A   ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราตามที่บริษัทฯ ประกาศ ซึ่งคำนวณจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีหลักทรัพย์ของท่าน และบริษัทฯ ทำการโอนเงินดอกเบี้ยเงินฝากนี้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ของท่านทุกๆ สิ้นเดือน
 
     
     
 
Q   6.ใช้โปรแกรมอะไรในการซื้อขายหลักทรัพย์
A   ในการซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยทางอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถซื้อขายได้ผ่านทางหลายโปรแกรม โดยโปรแกรมหลักที่ลูกค้านิยมใช้ คือ Streaming Pro และ หน้า Website K-Cyber Trade ค่ะ
 
     
     
 
Q   7.อัตราค่าธรรมเนียมเท่าไหร่
A   อัตราค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี

ประเภทบัญชี อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ แยกตามช่องทางการลงทุน (ต่อวัน)
ผ่านผู้จัดการเงินทุนบุคคล ผ่านอินเทอร์เน็ต
อัตราค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ ต่อวัน อัตราค่าธรรมเนียม ขั้นต่ำ ต่อวัน
1. บัญชีเงินสด 0.2578% 50 บาท 0.2078% 50 บาท
2. บัญชีแคชบาลานซ์ 0.2578% 50 บาท 0.1578% 50 บาท
3. บัญชีเครดิตบาลานซ์ 0.2578% 50 บาท 0.1578% 50 บาท

หมายเหตุ กรณีที่ท่านทำรายการผ่านทั้งผู้จัดการเงินทุนบุคคลและอินเทอร์เน็ตในวันเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคิดอัตราค่านายหน้าขั้นต่ำ 50 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีเงินสดและบัญชีแคชบาลานซ์
- ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม –

สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีเครดิตบาลานซ์ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
1. ค่าอากรแสตมป์สำหรับวงเงินกู้ 0.05% ของวงเงินที่ขอกู้
2. ค่าอากรแสตมป์หนังสือมอบอำนาจ 30 บาท
 
     
     
 
Q   8.ถ้าต้องการใช้โปรแกรม Streaming ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่, iPhone, iPad ต้องทำอย่างไรบ้าง?
A  
1. ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์ และเปิดใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Trade) กับบมจ. หลักทรัพย์กสิกรไทย
2. ลงทะเบียนเปิดใช้บริการผ่าน www.kasikornsecurities.com โดย
2.1 ล็อคอินเข้าเว็บไซต์ www.kasikornsecurities.com ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC/Notebook >> เลือก เมนู " กำหนดค่า " >> " ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ "
2.2 พิมพ์รหัส PIN (รหัสชุดเดียวกับส่งคำสั่งซื้อขาย) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการเปิดใช้บริการ
2.3 หน้าจอแสดง Mobile Username (กรุณาจดบันทึกไว้)
2.4 ลูกค้าทำการกำหนด Mobile Password ด้วยตนเอง (กรุณาจดบันทึกไว้)
2.5 คลิกออกจากระบบ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนขอเปิดใช้บริการ
3. เชื่อมต่อ Internet จากโทรศัพท์เคลื่อนที่, iPhone, iPad
4. ดาวน์โหลดโปรแกรมจาก
4.1 App Store สำหรับ iPhone iPad >> search คำว่า “Streaming for iPhone (สำหรับ iPhone)” หรือ “ Settrade Streaming for iPad (สำหรับ iPad) ” และใส่ iTune Password เพื่อดาวน์โหลด
4.2 http://wap.settrade.com/download/
5. เมื่อได้โปรแกรมมาไว้ที่อุปกรณ์ของท่านแล้ว ลูกค้าสามารถเปิดใช้งานโปรแกรมและล็อคอินเข้าสู่ระบบได้ทันที โดยใช้
- Mobile Username (ตามที่จดมาจากขั้นตอนที่ 2.3)
- Mobile Password (ท่านกำหนดเองตามขั้นตอนในข้อ 2.4 )
- เลือกโบรกเกอร์ “KS”
- เลือกปุ่ม “Login” เพื่อ ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
 
     
     
 
Q   9.รหัสกำกับคำสั่งซื้อขาย (PIN Code) คืออะไร
A   รหัสกำกับคำสั่งซื้อขาย (PIN Code) คือ รหัสกำกับการส่งคำสั่งซื้อขาย และสำหรับการทำธุรกรรมต่างๆผ่านทาง K-Cyber Trade โดยท่านจะเป็นผู้กำหนดเอง เมื่อท่านทำการ Login เข้าสู่ระบบครั้งแรก หลังจากที่บัญชีได้รับการอนุมัติ ท่านจะพบกับหน้าจอบังคับให้กำหนด PIN Code ซึ่งเป็น PIN Code นี้เป็นตัวเลขจำนวน 6 ตัวเท่านั้น
 
     
     
 
Q   10.ทำไม Username จึงถูก Lock แล้วถ้าถูก Lock ต้องทำอย่างไรบ้าง?
A   Username ของลูกค้าจะถูก Lock เมื่อมีการป้อน Password ผิด 3 ครั้งค่ะ โดยลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ K-Cyber Trade เพื่อให้ทำการ Unlock ได้ที่เบอร์ 02-6960009 ในเวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. เพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นการรักษาความปลอดภัยของลูกค้าอย่างหนึ่งค่ะ
 
     
     
 
Q   11.ถ้าต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ K-Cyber Trade สามารถติดต่อช่องทางใดได้บ้าง?
A   ลูกค้าสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ K-Cyber Trade ได้ โดยโทรมาที่ K-Cyber Trade Call Center 02-6960009 ในเวลาทำการ 08.30 - 17.00 น. หรือ อีเมลมาที่ ks.ebusiness@kasikornsecurities.com ค่ะ
 
     
     
 
Q   12.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ กับ K-Cyber Trade ข้อมูลที่ลูกค้าควรทราบคือ
A  
1. เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (ตัวเลข 7 หลัก)
2. Username & Password สำหรับเข้าใช้บริการ K-Cyber Trade ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC / Notebook หรือ PDA
3. Username & Password สำหรับเข้าใช้บริการ K-Cyber Trade ผ่าน mobile, iPhone, iPad
 
       
     
 
Q   13.สำหรับตราสารอนุพันธ์ เริ่มมีการซื้อขาย Night Session วันที่เท่าไร
A   วันที่ 20 มิถุนายน 2554
 
     
     
 
Q   14.Night Session เริ่มกี่โมง เวลาเท่าไรถึงเท่าไร
A   หลังจากตลาด TFEX ปิดทำการช่วงเย็นเวลา 16:55 แล้ว
- Pre-open จะเปิดช่วงเวลา 19:15-19:30 น.
- และ Night Session จะเปิดช่วงเวลา 19:30 - 22:30 น. (เป็นเวลา 3 ชั่วโมง)
 
     
     
 
Q   15.สินค้าอะไรบ้างที่ซื้อขายใน Night Session
A   Gold Futures (ทั้งขนาด 50บาท และ 10บาท), Silver Futures และ Oil Futures
 
     
     
 
Q   16.ทำไมต้องเทรดกลางคืน
A   เนื่องจากเวลากลางคืนของไทยนั้น โลหะมีค่าอย่างทองคำและเงินมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าในช่วงกลางวันซึ่งเป็นผลมา จากตลาดซื้อขายโลหะมีค่าสำคัญของโลกคือ New York และ London เปิดทำการซื้อขายอยู่ ทำให้ผู้ลงทุนที่มีสถานะในสินค้า อ้างอิงเหล่านี้จึงมีความเสี่ยงในช่วงเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน การขยายเวลาซื้อขายในช่วงกลางคืนน่าจะช่วยให้ผู้ลงทุน สามารถบริหารความเสี่ยงและปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนได้ทันท่วงทีมากขึ้น
 
     
     
 
Q   17.การส่งคำสั่งซื้อขายในช่วง Night Session ทำได้อย่างไร
A   ปัจจุบัน บริษัทอนุญาตให้นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายในช่วง Night Session ผ่านระบบอินเตอร์เนทเท่านั้น
 
     
     
 
Q   18.ในช่วงเวลา Night Session ถ้าลูกค้าต้องการติดต่อบริษัท ทำได้หรือไม่
A   ปัจจุบันบริษัทสามารถเปิดให้บริการลูกค้าเต็มรูปแบบในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น ส่วนในช่วงเวลากลางคืนนั้น บริษัทไม่มี เจ้าหน้าที่ประจำในการให้บริการลูกค้า กรณีลูกค้า K-Cyber Trade สามารถส่งอีเมลคำถามหรือแจ้งขอรับบริการเข้ามาที่ ks.ebusiness@kasikornsecurities.com โดยบริษัทจะตอบกลับคำขอของท่านในวันทำการถัดมา
 
     
     
 
Q   19.ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย Gold Futures หรือ Silver Futures ปกติ (Day Order) แต่ไม่ถูกจับคู่ในช่วง Afternoon Session จะยังค้างอยู่ในระบบเพื่อรอจับคู่ในช่วง Night Session หรือไม่
A   คำสั่งซื้อขายยังคงค้างต่อไปเพื่อรอจับคู่ใน Night Session และจะถูกยกเลิกเมื่อจบ Night Session แต่ถ้าลูกค้าที่ไม่ ต้องการเทรดกลางคืนต้องทำยกเลิกคำสั่งซื้อขายเองหรือผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดก่อนจะเข้าช่วง Night Session โดยการยกเลิก คำสั่งซื้อขายสามารถทำได้ตั้งแต่ 16:55 น. เป็นต้นไป
 
     
     
 
Q   20.ในกรณีที่ Equity Balance (EB) ของลูกค้าต่ำกว่า Intraday Force Close Margin (FM) ในช่วง Night Sessionบริษัท จะมีการเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันระหว่างวัน (Intraday Margin Call) หรือไม่
A   ปัจจุบันยังไม่มีนโยบายเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันระหว่างวัน (Intraday Margin Call) ในช่วงกลางคืน
 
     
     
 
Q   21.ในกรณีที่ Equity Balance (EB) ของลูกค้าต่ำกว่า Intraday Force Close Margin (FM) ในช่วง Night Sessionบริษัท จะมีการบังคับปิดสถานะ (Force Close) หรือไม่
A   ปัจจุบันยังไม่มีนโยบายบังคับปิดสภานะ (Force Sale) ในช่วงกลางคืน
 
     
     
 
Q   22.การโอนเงินช่วงกลางคืน ทำได้หรือไม่ ใช้เวลาในการเพิ่ม EE นานแค่ไหน
A   ลูกค้าสามารถโอนเงินออนไลน์ (ODD) ได้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:30 - 16.55 น. และ 17.15 - 20.00 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร
       
     
 
Q   23. การตั้งค่าปลดบล๊อค Pop-up ทำอย่างไร
A   ลูกค้าสามารถดาวโหลดคู่มือการตั้งค่าปลดบล๊อค Pop-upได้ที่นี่
     
 
Q   24. การ Clear Cache และ Cookies บนเว็บ Browser ทำอย่างไร
A   ลูกค้าสามารถดาวโหลดคู่มือการ Clear Cache และ Cookies ได้ที่นี่
     
 
Q   25. การ Update Flash Player เพื่อใช้งานโปรแกรม Streaming (New) ทำอย่างไร
A   ลูกค้าสามารถตรวจสอบวิธีการ Update Flash Player เพื่อใช้งานโปรแกรม Streaming (New) ได้ที่นี่
     
 
Q   26. การติดตั้งโปรแกรม Team Viewer ทำอย่างไร
A   ลูกค้าสามารถตรวจสอบวิธีการติดตั้งโปรแกรม Team Viewer ได้ที่นี่