SCBS
Google Translate

เรียน ลูกค้า SCBS Online

เรื่อง ทำไม? ส่งคำสั่งซื้อหุ้น เจอ Error: You are suspended from Buy มีวิธีแก้ไขอย่างไร


    กรณีลูกค้าส่งคำสั่งซื้อหุ้น เจอ Error: You are suspended from Buy (หรือ Sell) หมายถึง ไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อ หรือ ขายหุ้น (หรือ อนุพันธ์) ได้ชั่วคราว ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ตัวอย่างเช่น

1. ยังไม่ได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) (อัพเดตทุกๆ 2 ปี ตามเกณฑ์ กลต.)
แก้ไข: คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม Suitability

2. ยังไม่ได้อัพเดตข้อมูลส่วนตัว (KYC) (อัพเดตทุกๆ 2 ปี ตามเกณฑ์ กลต.)
แก้ไข: คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์ม KYC

3. เอกสารตีคืน 3 ครั้ง เนื่องจาก ไม่มีผู้รับตามทีอยู่ที่ให้ไว้กับบริษัท
แก้ไข: คลิกที่นี่ เพื่อ แก้ไขที่อยู่ หรือ สมัครรับ e-Statement ทาง E-Mail

4. เอกสารชุดเปิดบัญชีไม่เรียบร้อย เช่น ลูกค้าไม่ยื่นหลักฐานการเงิน หรือ ลงนามไม่ครบถ้วน
แก้ไข: ติดต่อผู้ดูแลบัญชี เพื่อนำส่งเอกสารให้ครบถ้วน

5. ธนาคารไม่อนุมัติการตัดบัญชีอัตโนมัติ ATS ภายใน 1 เดือน หลังจากเปิดบัญชีประเภท Cash
แก้ไข: ติดต่อผู้ดูแลบัญชี เพื่อแก้ไขบัญชีธนาคาร หรือ เปลี่ยนประเภทบัญชีเป็น Cash Balance


     เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) และ ตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการทำธุรกรรมในบัญชีของท่านเป็นการชั่วคราว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีหลักทรัพย์/อนุพันธ์ ของท่าน

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด
อีเมล์ scbsonline@scb.co.th