SET
1,799.63
+9.49
38,327 M
SET100
2,637.57
+17.12
SET50
1,193.42
+8.07
MAI
488.73
+1.29
597 M

24/04/18 13:25

Name
Last
Change
%Chg
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
Name
Last
Change
%Chg
Name
Last
Change
%Chg
USD
0.00
0
0.00
JPY
0.00
0
0.00
EUR
0.00
0
0.00
GBP
0.00
0
0.00
HKD
0.00
0
0.00
23/04/2018
หนุ่วย : ล้่านบาท 
นักลงทุน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
สถาบัน
4,049
5,224
-1,174.55
ต่างชาติ
23,440
25,277
-1,836.95
ในประเทศ
26,686
24,138
2,547.91
มูลค่าการซื้อขายรวม 54,175.42

 

 

Client Login
Username :
Password :
 


ร่วมพูดคุยถามปัญหา และติดตาม ทิศทางความเคลื่อนไหวหุ้น รวมทั้งการลงทุน ร่วมกับนักวิเคราะห์ หลาย ๆ ท่านโดยตรง
 
 
 

ลูกค้าสัมพันธ์  :  โทรศัพท์ : 0-2205-7111   โทรสาร : 0-2205-7019    Email : cgsetrade@countrygroup.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2004-2018 บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)