SET
1,808.06
+19.43
58,519 M
SET100
2,630.51
+30.29
SET50
1,183.47
+12.02
MAI
514.99
+4.45
1,362 M

25/02/18 06:27

Name
Last
Change
%Chg
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
Name
Last
Change
%Chg
Name
Last
Change
%Chg
USD
0.00
0
0.00
JPY
0.00
0
0.00
EUR
0.00
0
0.00
GBP
0.00
0
0.00
HKD
0.00
0
0.00
23/02/2018
หนุ่วย : ล้่านบาท 
นักลงทุน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
สถาบัน
6,309
4,654
1,655.42
ต่างชาติ
20,394
22,184
-1,789.64
ในประเทศ
24,473
24,515
-42.25
มูลค่าการซื้อขายรวม 51,176.80

 

 

Client Login
Username :
Password :
 


ร่วมพูดคุยถามปัญหา และติดตาม ทิศทางความเคลื่อนไหวหุ้น รวมทั้งการลงทุน ร่วมกับนักวิเคราะห์ หลาย ๆ ท่านโดยตรง
 
 
 

ลูกค้าสัมพันธ์  :  โทรศัพท์ : 0-2205-7111   โทรสาร : 0-2205-7019    Email : cgsetrade@countrygroup.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2004-2018 บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)