SET
1,634.44
0
0 M
SET100
2,369.84
0
SET50
1,068.68
0
MAI
440.91
0
0 M

22/06/18 08:45

Name
Last
Change
%Chg
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
null
0.00
0
0.00
Name
Last
Change
%Chg
Name
Last
Change
%Chg
USD
0.00
0
0.00
JPY
0.00
0
0.00
EUR
0.00
0
0.00
GBP
0.00
0
0.00
HKD
0.00
0
0.00
21/06/2018
หนุ่วย : ล้่านบาท 
นักลงทุน
ซื้อ
ขาย
สุทธิ
สถาบัน
7,213
6,053
1,159.18
ต่างชาติ
24,299
28,144
-3,845.22
ในประเทศ
23,369
18,451
4,918.05
มูลค่าการซื้อขายรวม 54,880.35

 

 

Client Login
Username :
Password :
 


ร่วมพูดคุยถามปัญหา และติดตาม ทิศทางความเคลื่อนไหวหุ้น รวมทั้งการลงทุน ร่วมกับนักวิเคราะห์ หลาย ๆ ท่านโดยตรง
 
 
 

ลูกค้าสัมพันธ์  :  โทรศัพท์ : 0-2205-7111   โทรสาร : 0-2205-7019    Email : cgsetrade@countrygroup.co.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2004-2018 บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)